КІЛЬКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Завдяки використанню кількісних методів збору інформації ми отримуємо репрезентативні дані щодо предмету дослідження. Результати таких опитувань статистично достовірні, тому можуть слугувати одним з основних інструментів аналізу анктуальної ситуації та для розроблення стратегії подальшого розвитку.

В своїй практиці ми використовуємо різні методи збору кількісної інформації, в залежності від цілей та завдань, які ставить перед собою клієнт, цільових аудиторій на які орієнтується, побажань щодо термінів та бюджету проекту:

 • опитування обличчям-до-обличчя (вуличні, за місцем проживання респондентів, екзіт-поли, у місцях знаходження цільових аудиторій, тощо);
 • телефонні опитування;
 • поштові опитування;
 • інтернет опитування;
 • тестування;
 • панельні дослідження;
 • опитування домогосподарств;
 • деск-ресерч та аналіз даних клієнта;

Ці та інші методи збору інформації можуть бути використані в дослідженнях різного спрямування для вирішення різноманітних завдань та прийняття обґрунтованих рішень на підставі статистичної інформації.

Електоральні дослідження

Допомагають вирішити ряд завдань, серед яких:

 • визначення поточних соціально-політичних настроїв місцевого населення, загального рівня задоволення/незадоволення процесами, що відбуваються в країні як на національному, так і місцевому рівнях;
 • оцінка рівня довіри до політиків та інших громадських діячів;
 • замір поточних рейтингів політичних партій та політиків всіх рівнів;
 • готовність населення брати участь у найближчих виборах;
 • дослідження публічного іміджу кандидата, рівня впізнаваності та довіри до нього;
 • рівень сприйняття населенням нових політичних гравців та багато ін.

Маркетингові дослідження

В рамках цих досліджень спеціалісти Vox Populi Agency  вивчають потреби ринку, настрої потенціальних клієнтів/споживачів, їх ставлення до продукту або послуги. Аналіз зібраних даних дозволяє розробити правильний вектор розвитку компанії та сценарій виведення продукту на ринок. Після чого таємним покупцем визначається рівень задоволення продукцією та збір думок щодо її можливого покращення. 

Поведінкові й соціальні дослідження

В рамках даних досліджень ми вивчаємо поведінкові особливості вразливих соціальних та інших груп. Оцінка цих даних дозволяє надати прогноз щодо епідеміологічної ситуації в країні та попередити можливі сплески таких захворювань як ВІЛ, гепатитів, туберкульозу та ін.

Серед методів збору інформації – телефонні опитування CATI, опитування «обличчя до обличчя» за допомогою паперових опитувальників, використання електронних анкет.

Базуючись на результатах кожного опитування, ми формуємо детальний звіт та надаємо замовнику повний аналіз даних та всю зібрану статистичну інформацію.