ЯКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Один з методів, що ми використовуємо в своїй роботі з метою збору даних – якісні дослідження. Завдяки їм у нас є можливість виявляти широкий спектр сприйняття респондентами обговорюваної проблематики.

В основі якісних методів дослідження лежить нестандартний підхід до оцінки настроїв потенціального виборця або споживача тих та інших товарів і послуг. При формуванні якісної оцінки вивчається широкий спектр проявів та поведінкових факторів респондента, адже в ході опитування йому надається повна свобода слова, можливість щиро висловлювати власну думку на ту чи іншу тему. Такий підхід розкриває креативний та творчій потенціал людини, а відповіді респондентів, що базуються на власному досвіді та персональних побажаннях, підсумовуються для подальшого аналізу та розробки курсу розвитку компанії – замовника якісного дослідження.

В своїй роботі Vox Populi Agency використовує декілька основних типів якісних досліджень.

Фокус-групові дискусії

Являють собою групові інтерв’ю на задану тематику серед невеликої групи респондентів. В ході такої комунікації респонденти переважно розмовляють один з одним, а модератор ставить запитання та підтримує розмову в необхідному руслі. В ході дослідження є можливість виявити настрої, ставлення та думку людей щодо конкретної проблематики – теми опитування.

Глибинні інтерв’ю

Доволі тривалі та детальні інтерв’ю, в ході яких оцінуються не лише відповіді респондентів, але й їх невербальні сигнали – жести, інтонація, настрій та інші деталі. Основна мета такого роду опитування – збір нових, додаткових деталей та поведінкових реакцій щодо вже відомого факту чи проблематики.

Експертні опитування

Опитування експертів та компетентних осіб щодо вузькоспеціалізованого питання, де особливо цінується професійна думка, проводяться найкращими інтерв’юерами Vox Populi Agency. Такі опитування мають чіткий та складний сценарій, завдяки якому експертні респонденти дають максимально повну відповідь на запитання, діляться власним досвідом та надають практичні поради та іншу корисну інформацію.